MEIE TEENUSED

Õhk ja küte

Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ehitus. väikekatlamajade ehitus. Soojus- ja küttesõlmed. Keevitustööd.

Sisetrassid

Sisetrasside ehitus – veevarustus ja kanalisatsioon. Sanitaarseadmete paigaldus. Püstikute vahetus. Isolatsioonitööd.

Välistrassid

Välistrasside ehitus – veevarustus, kanalisatsioon, sadeveekanalisatsioon, drenaaž. Septikud ja imbväljakud.

MEIE TEGEMISED

VIIMASED UUDISED

Ventilatsiooni liigid

Loomulik ventilatsioon Loomulik ventilatsioon on ruumide ventileerimine selleks ehitatud avade ja kanalite abil. Nõukogudeaegsetes majades toimib loomulik ventilatsioon ka läbi ehituskonstruktsioonide ebatiheduste. Loomulikul ventilatsiooni korral on õhu kogused ja liikumine kontrollimatud. Sundventilatsioon Kui hoone õhutus on organiseeritud suunalt ja koguseliselt, on tegemist sundventilatsiooniga. Mehaaniline ventilatsioon ehk sundventilatsioon on ruumide ventileerimine ventilaatorite abil. Sundventilatsioon toimib enamasti30

Read More

Imbsüsteem

Kui Teie elamul, tootmishoonel või kontoril ei ole ühendust ühiskanalisatsiooniga, siis on oluline, et reovesi, mis sealt väljub oleks puhastatud. Teie probleemidele on lahendus, kui sobivate geoloogiliste tingimuste puhul on võimalik kasutada imbsüsteemi. Kui septikus toimub reovees sisalduvate suuremate tahkete osakeste väljasetitamine, siis vette jäävad taimtoitained ning ülejäänud orgaanika juhitakse imbväljakule. Reovee pinnasesse immutamine on30

Read More

Septikud

Kui puudub võimalus liituda üldkanalisatsiooni võrguga, on septik koos imbsüsteemiga üks efektiivsemaid ja praktilisemaid viise reovee käitlemiseks. Nii nagu kõikidele reoveepuhastitele tuleb ka septiku paigaldamiseks taotleda kohalikult omavalitsuselt kooskõlastus. See puudutab nii uusehitisi kui ka olemasoleva kanalisatsiooni rekonstrueerimist. Kui reoveepuhasti on õigesti projekteeritud ja paigaldatud, tähendab see peale puhta, müra ja lõhnavaba keskkonna ka väikeseid väljaminekuid, kuna30

Read More

Drenaaž- ja sadeveesüsteem

KORRALIKULT TOIMIV KUIVENDUSSÜSTEEM EELDAB SADEMEVEE JA PINNASEVEE ERALDI ÄRAJUHTIMIST “Eramutel tuleb drenaažitorustik ja sademetorustik hoida kindlasti lahus,” hoiatab torustikele spetsialiseerunud Uponor Eesti OÜ müügidirektor Aivar Sigur laskmast katusevett drenaaži. Muidu hakkab drenaaž tagurpidi tööle. Drenaaži ülesanne on hoida pinnasevesi maja vundamendist eemal. Korralikult töötav drenaaž tekitab maja ümber pinnasevee augu ja vesi ei pääse keldrisse30

Read More

TEATED

Teated puuduvad.

TEATED

( )

MEIE KOOSTÖÖPARTNERID

Küsi enda soovitud teenusele hinnapakkumist juba täna!